جــــــــــــــــــــــــــــــار

جــــــــــــــــــــــــــــار زدن های یک سایه نشین حسین علیه السلام

جــــــــــــــــــــــــــــــار

جــــــــــــــــــــــــــــار زدن های یک سایه نشین حسین علیه السلام

خـــــــدایـــــــا
مـــرا بـبـخـش
که در کار خـیر
یا جــــــار زدم
یا جـــــــا زدم.
(شهید همت)کپی، تکثیر، انتشـار مطـالب
"به هر شیوه و با هر نـامی"
مــــــــجـــــــــاز اســــــت.

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

چقدر ما....

يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲ ب.ظ

چند روزی در اتاق عملیاتی بودیم؛

درس هایی گرفتم:

یکم: چقدر بعضی ها بزرگ وارند و به راحتی تخصص و اطلاعاتشان را در اختیار دیگران و به اشتراک میگذارند...

فعلا همین بس ...