جــــــــــــــــــــــــــــــار

جــــــــــــــــــــــــــــار زدن های یک سایه نشین حسین علیه السلام

جــــــــــــــــــــــــــــــار

جــــــــــــــــــــــــــــار زدن های یک سایه نشین حسین علیه السلام

خـــــــدایـــــــا
مـــرا بـبـخـش
که در کار خـیر
یا جــــــار زدم
یا جـــــــا زدم.
(شهید همت)کپی، تکثیر، انتشـار مطـالب
"به هر شیوه و با هر نـامی"
مــــــــجـــــــــاز اســــــت.

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

قناصه چی!

چهارشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۵۸ ب.ظ

تیر و ترکش های جنگ نرم بسیار درآور و در عین حال بدون نشانه است!

چه کسی می فهمد حال تو را وقتی تمام هم و غمت را گذاشته ای برای اینکه مثلا یک حرکتی بکنی و از طرفی چون دیگران نمی خواهند که بفهمند چه کاری میکنی مورد استهزاء قرارت بدهند!

به هر حال جبهه عجیبی است و جنگ عجیب تری!

واقعا مرد میخواهد در این میدان رزمیدن!

ما کجا و مردهای این میدان!

وقتی برخی را می بینی که قناصه چی هستند احساس شرم میکنی!

چون او هدفش را دقیق رصد میکند و مورد اصابت قرار میدهد و تو ....

شاید اجر ما با هم برابر باشد، ولی یقین او بالاتر است!
رسیدن به یقین برای ما سخت است و صدالبته با یک کمتر از اشاره اش یقین ما هم جنسی فولادی خواهد گرفت!

خدایا...

آخر تو قد و قواره ات به این حرف ها نمیخورد!

سه شنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۰ ب.ظ

واقعا چه چیزی دارند!؟

هر وقت با دوستان و خویشانم صحبت میکنم ، می گویم آنهایی که اشک برای ارباب را ندارند چه دارند؟!

آنهایی که زندگی شان روضه ندارد چه روزنه ای را در زندگی شان، دارند؟!

سخت نیست ، کمی اطرافمان را بنگریم!

آری، زیباتر نگاه کن و مقایسه کن این باب را در زندگی خود و دیگران!

بگذارید و بگذریم که مابقی چه چیزهایی دارند که به رخ میکشند....

و ما

چه کرده ایم که ارباب در این دستگاه قرارمان داده؟!

بی شک تفضلی است به ما،

آن هم صدقه سر رزق حلال پدر و شیر پاک مادر!

و الا خود را گویم:
قد و قواره ام هم به این راه ها نمیخورد!

آری راهی که نورش با مصباح الهدی است ....

خدایا پرتوفیق ترین برکاتت را روزی شان کن،

هم این دنیا ، هم آن دنیا!