جــــــــــــــــــــــــــــــار

جــــــــــــــــــــــــــــار زدن های یک سایه نشین حسین علیه السلام

جــــــــــــــــــــــــــــــار

جــــــــــــــــــــــــــــار زدن های یک سایه نشین حسین علیه السلام

خـــــــدایـــــــا
مـــرا بـبـخـش
که در کار خـیر
یا جــــــار زدم
یا جـــــــا زدم.
(شهید همت)کپی، تکثیر، انتشـار مطـالب
"به هر شیوه و با هر نـامی"
مــــــــجـــــــــاز اســــــت.

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

رنج و گنج

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ق.ظ

آدم باید گنج بشود ، گنچ هم رنج میخواهد، و وای بر این دار دنیا که به کلک میخواهد بی رنج به گنج برساندم!

فریب دنیا را نخوریم!!!