جــــــــــــــــــــــــــــــار

جــــــــــــــــــــــــــــار زدن های یک سایه نشین حسین علیه السلام

جــــــــــــــــــــــــــــــار

جــــــــــــــــــــــــــــار زدن های یک سایه نشین حسین علیه السلام

خـــــــدایـــــــا
مـــرا بـبـخـش
که در کار خـیر
یا جــــــار زدم
یا جـــــــا زدم.
(شهید همت)کپی، تکثیر، انتشـار مطـالب
"به هر شیوه و با هر نـامی"
مــــــــجـــــــــاز اســــــت.

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

خالی الطعام!

چهارشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۳:۳۴ ب.ظ

اینقدر دلمان از او خالی شده که بوی گندش همه جا را برداشته! باید کمی ذکر بخورم تا معده روحم خالی الطعام نباشد !